Akvárium CB 21MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum +2A Jídlo Rybaření Hlavní stránka Akvárium CB 27MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum Jídlo Rybaření
English version

Sonda


SondaJe to v podstatě 8 bitový A/D převodník, připojený přes rozhraní RS232 k PCéčku. Jeho hlavní výhoda je v tom, že je galvanicky oddělený přes optočlen. Vše řídí procesor PIC16C84. Schéma je v zip souboru i v dxf (AutoCAD) a ps (PostScript) formátu.
Logo Sondy Oba programy pro PIC a sonda.exe na PC dávám volně k dispozici i se zdrojáky. Pokud je někdo upraví nebo ještě lépe zdokonalí budu jen rád. Pak bych si přál obdržet výsledek. Program PICu a obslužný program na PC je součástí zip souboru. Program pro PIC16C84 lze jednoduše převést na jakýkoli podobný procesor. Tento program je vlastně nekonečná smyčka, která trvá 200T procesoru na 8MHz, což znamená, že proběhne desettisíckrát za vteřinu. Výkonná část plní dva úkoly. Zaprvé převést napětí na číslo a zadruhé toto číslo odeslat po lince RS232 do PC. Obě činnosti se provádí zároveň a tak se během převodu vysílá číslo, které je převáděno na principu aproximačního registru. Jako první se tedy vysílá bit s největší váhou (MSB). Máme tedy věcičku, která pošle přes RS232 deset tisíc vzorků za vteřinu.
Sonda uvnitř Na tento proud dat čeká DOS program v PéCéčku sonda.exe. V zip archívu je i jeho zdroják v Turbo Pascalu a tam je možné najít procedury pro jednotlivé vlastnosti a konstanty pro jednotlivé parametry. Program je funkční jen tak, aby načetl blok dat a pak bylo možné tento zobrazit a uložit nebo nahrát z disku pod jménem zzz.son. Nic víc! Funkce Calibrate spočítá rychlost přísunu dat, funkce Realtime načte ze vstupu a rovnou zobrazí data na obrazovku. Soubor zzz.son obsahuje průběh napětí na telefonní lince při vytáčení čísla.
Elektrické napětí, které program ukazuje, je dané jen a jen konstantou 5 ve výpočtu

       str(5*(255-HL)/256:1:2,MVOLT[N]);MVOLT[N]:=MVOLT[N]+' V';
v proceduře SHOWVOLT(N:byte). Vstup dat je v proceduře NEWDATA a potažmo funkci SEM. Úpravou těchto lze přizpůsobit prohlížeč pro jinou periferii. Program je jen hrubá kostra, a jeho "vývoj" jsem opustil ihned poté, co jsem ho přestal potřebovat.

Schéma sondy 20kB
Schéma sondy 20kB

Plošný spoj
Plošný spoj

Dokumentace a program se zdrojovým kódem v Pascalu jsou v souboru sonda.zip.Hodně úspěchů Vám přeje Petr Simandl
p21s@hotmail.com
Hlavní stránka

datum poslední změny : 3.9.2001