Akvárium CB 21MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum +2A Jídlo Rybaření Hlavní stránka Akvárium CB 27MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum Jídlo Rybaření

Večerka

Za poslední rublík

   Dmi  Gmi  Dmi
Za poslední rublík najmu
         A7
sobě trojku ještě dnes
         Dmi
prásknu bičem a pojedu
C7   A7 Gmi G7 A7 Dmi
k své milé za černý les.

            Gmi
R: Hospodo hej, vodku nalej
      A7 Gmi G7 A7 Dmi
  a rychle trojku zapřahej
  hospodo hej, vodku nalej
  a rychle trojku zapřahej.

Naposled si ťuknem bratři
všechno do dna vypijem
tuto chvíli jak se patří
ještě spolu užijem.

Rád bych zůstal chlapci drazí
až do rána s vámi pít
její láska mi však schází
já nemohu bez ní být.

Jen si jeď však nechoď více
ode dneška mezi nás
nechte ho ať jede k dívce
vždyť už má nejvyšší čas.

Nikam nejdu u všech čertů
zůstanu tu s přáteli
říkám vám to bez všech žertů
ať nás nic nerozdělí.

R: Hospodo hej, vodku nalej
  nikam nepůjdu vypřahej
  ja nět maskvič, nět kamunist
  ja pětěrburgskij anarchist.

Prší blejská (melodie Ja-Da)

  F  D7    G       C7 F C7
1. Prší blejská, zkrátka je psí počasí
  F   D7    G           C7
  Kdo si stejská, ten ať se k nám přihlásí

   F   F#dim G7mi C7
R: My karty hrajem celej den,
  F  F#dim G7mi C7
  sedmkráte za tejden
  F      D7     G        C7     F E7 D#7 D7
  Prší ferbla mariáš, tak přidej se k nám vždyť jsi náš
  G        C7     F C7
  přidej se k nám vždyť jsi náš

2. Prší blejská, píchají nás hovada,
  Kdo si stejská, ten karty neovládá

R:

Nejkrásnější blues

 G          D7
V hluku jazzu, v malém baru
G   Emi     A      D7  F#+
zpívá krásná Daina nejkrásnější blues
G      Hmi
nalej whisky Miomaru
D    A7     D    Adim D7   F#+
pojď sem černá lady, slyš co říká cowboy Freddie.


G
Daino, malá dívenko z dancingu
          D7
dej mi jednu noc a vzpomínku
       G   Emi  Ami  D7  F#+
růže tropická žhavá, tmavá, černá Daino ó
G
Daino, černá zpěvačko z Bostonu
          D7
květe tichomořských záhonů
          G  C  G
zítra jedu na ranč zpět
     Emi     G+    G  G+
pod nebem hvězdnatým, prérie až bude spát
 Emi   G   A7       Ami7 D7
ó Daino na banjo píseň tvou budu hrát
G
Daino malá dívenko z dancingu
          E7
ty můj krásný černý blázínku
Ami7  D7       G  C 
mám tě vlastně strašně rád.


G         D7
Černý barman, mávl pěstí
G   Emi    A     D7  F#+
hochu ze západu sedni si a pij
G      Hmi
jinde hledej v lásce štěstí
D   A7     D   Adim D7 F#+
Daina patří baru, kde je pánem Miomaru.


F#+	xxx332
G+	xxx443
Adim	xx1212

Bar u zlaté plachty

C        G7   C  G+
V San Franciscu u Zlaté plachty
C        G7       C  G+
pil Jim plavčík z podloudnické jachty
Emi     H7   Emi
patronce se do očí díval
G      D7    G7
a přitom ji písničku zpíval.

C          H7
Má krásná zlatovlasá paní
C           F+ A7
slunce se nad horizont sklání
D7          G7
zvedáme kotvy, jeďte s námi
C         G7     G+
váš muž ať se potěší vzpomínkami
C          H7
za chvíli vítr napne lana
C           F+ A7
sám bůh ví kde budeme z rána
D7         G7
pojedem spolu kolem světa
Dmi     Fmi  C
budu vás mít věčně rád.

Třetí noc se chýlila k ránu
leží plavčík v srdci nožem ránu
jeho milá lká hlavu v dlani
a nad ní se kapitán sklání.
Mám paní nerad planá slova
budete žena pirátova
líbíte se mi svěží mladá
proto jsem zabil co jste měla ráda
pojedem spolu kolem světa
snad na tři dny snad na tři léta
od nynějška jste moje žena
než vás přestanu mít rád.

Za čas v Smirně Arab ji koupil
pak zas jiný v cestu ji vstoupil
otrokyně po létech sivá
tichounce si písničku zpívá.

Byl kdysi bar u Zlaté plachty
přišel tam plavčík z cizí jachty
měl mě rád a já jeho ráda
byl mladý a já též byla jsem mladá
umřel a já jsem ještě žila
trpěla na nic nemyslila
jenom když svítá na tři noci
po které mě měl tak rád.

Bílé kanoe Pavel Milan

Emi Ami  H7   Emi
Noc nad osadou se sklání
Ami   H7  Emi
vábí mě bez ustání
D7   G  H7
ku peřejím.
Emi Ami  H7   Emi
Sám hledím do dálky někam
Ami   H7  Emi
toužím a stále čekám
F#7  H7
o tobě sním.

E         G#7
Až uvidím tvé keňu bílé
C#mi          E7
blíž po vlnách večerem plout
A      Ami   E  G#7 C#mi
setkání dvou už není nahodi-lé
F#7         H7
přicházím zas tě obejmout.
E         G#7
U peřejí nám řeka zpívá
C#mi          E7
a oči tvé jsou hvězdy v tmách
A       Ami     E   G#7 C#mi
ten kdo se sám do nich dnes večer dí-vá
F#7             H7   E
zítra je zří jen v teskných vzpomínkách.

  E7
Temná noc zvolna mizí
  A   C+  A  Ab7
zas přijde šedý den
G F#7
my zítra jsme si cizí
  H7
já přece však jsem spokojen.
E          G#7
Opary mlh se zvolna ztratí
C#mi          E7
odpluješ v dál já nevím kam
A    Ami     E  G#7 C#mi
ani nevím kdy se tvé keňu vrá-tí
F#7       C7   H7  E
ku peřejím kde každou noc čekám.


C+ xxx110

Ráda zpívám hot

E      G#  A   Emi7   H7
Černé stíny halí město bílých lidí
E    G# A   Emi7   H7
oči moje únavou už sotva vidí
E  Hmi A7 Emi            H9    E
z dlouhé chvíle sama sobě pro radost já zpívám si hot.


E     G#  A  Emi7   H7
Nevadí mi že se tomu lidé smějí
E      G#   A   Emi7   H7
procházím se stejně pyšně po Broadwayi
E Hmi A7 Emi             H9    E
how do you do, sama sobě pro radost jen zpívám si hot.


Emi4          H+
Nad Manhattanem světla září
E    E7  E
a já jdu sama tmou
Emi4           H+
stín padá zvolna do mých tváří
G7  C7 G#mi H7
co je se mnou?


E      G#   A   Emi7   H7
Bláznivě mi v rytmu jazzu srdce bije
E       G#  A  Emi7   H7
Harlem v dálce synkopuje melodie
E  Hmi A7 Emi            H9    E
z dlouhé chvíle sama sobě pro radost já zpívám si hot.


Emi4	xx5453
H+	xxx443

Sweet Sue

D7 Db7 D7


D7    Ami
Bloudím v Karlíně
D7    Ami
dech mám po víně
D7 Emi D7 Emi
bloudím courám.
D7    Ami
V dálce hraje jazz
D7    Ami
kam se poděl dnes
D7  Emi  D7  G
tvůj smích, tvůj pláč?

   G7
Pane strážníku
     E7
ta troška povyku
      Ami
to přec nic nedělá,
       Cmi
to já mám ve zvyku.
D7    Ami
Vždyť sám Alláh ví,
D7    Ami
že život bez lahví
D7 Emi D7 Emi
je zlý, prázdný.

Šejk z Arábie (The Sheik of Araby)


F C7 

   B7maj     C9
Když palem stín nás oblažil
 C7      F
a pohas slunka žár
  C9  B    Gmi7
tu velký šejk se objevil
 F   C7    B7maj C7
a každý zřel jak krásný byl
  B7maj     C9
měl snědou tvář a v oku žár
 C7           A7
a jeho burnus zdobil drahokam
 D7
a všechny ženy v harému
  G7
si odhalily tvář
       C7   F   C7
neboť přišel jejich pán.


  B7maj     C9
Kdo z mužů mě teď poslouchá
  C7           F
ten taky jistě za pravdu mi dá
  C9   B     Gmi7
že každý z nás velký harém chtěl by mít
  F     C7     B7maj     C7
a s krásnými ženami tam ve dne v noci žít
B7maj         C9
skutečnost ta je však daleko
  C7            A7
ne, že by našim mužům chyběl cit
 D7           G7
jeden problém pánové nám tady vyvstává
       C7    F          E7 F6
jak ten harém u nás uživit

B7maj xx3231
C9   x32333
F6   131231

Kouzelník z Bagdadu

4/4
předehra
| Dmi       | Dmi       | Dmi   G#dim Dmi |Ddim A7 Dmi|
                   ^ ^ ˇ ˇ ^ ^ ^ ˇ ˇ  ^ ^ ^
|---1-------------|---1-------------|---5-5-5-5---4-1---|-1-0-1---|
|---3-------------|---3-------------|---6-6-6-6---3---3-|-0-2-3---|
|---2-------------|---2-------------|-7---7---7---4---2-|-1-0-2---|
|-0---------------|-0---------------|-----------3-----0-|-0-2-0---|
|-----3-3-1-1-0-0-|-----3-3-1-1-0-0-|-------------------|---------|
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|

Dmi G#dim Dmi Ddim A7 Dmi
Kou-zel-níka z Bag-da-du
      Ddim  C#dim Bbdim A7               
přišel jsem požádat o   ra - du
D7
jakpak se to dělat má
Gmi
aby žena zmizela
Dmi G#dim Dmi Ddim A7 Dmi
když mi  kazí ná - la-du.

C7
Podrbal se na hlavě
F
pak řek trochu váhavě
C7            F   E7 D#7     
tohle kouzlo hledám řadu let
D7
kdybych já to kouzlo znal
G
no to bych si liboval
D7          G  G#7 A7
moje žena zmizela by hned.

Já se vracím z Bagdadu
kouzelník zkazil mi náladu
jakpak to, že tenhle svět
za takovou řadu let
v kouzlech je tak pozadu.

| Dmi   G#dim Dmi |Ddim A7 Dmi   G
 ^ ^ ˇ ˇ ^ ^ ^ ˇ ˇ  ^ ^ ˇˇˇ ˇˇˇ ˇˇˇ ˇˇˇ ^
|---5-5-5-5---4-1---|-1-0-----111-333-555-(10)--
|---6-6-6-6---3---3-|-0-2-333-333-333-555-(10)--
|-7---7---7---4---2-|-1-0-222-222-444-666-(10)--
|-----------3-----0-|-0-2-000-----333-555-------
|-------------------|-------------555-777-------
|-------------------|-------------333-555-------
 v kou zlech je tak poza du

C#dim	xx8989		Bbdim	xx5656		A7	002223
E7	x7675x		D#7	x6564x

Sám já chodívám rád

C        Ab7 G6 C  Ami Dmi7 G7
Sám já chodívám rád jen sám
C        Ab7 G6  C
mám svou samotu rád jsem sám


F6 Emi F  G F Emi 
sám se vždy usmívám
F6 Emi F G F Emi
sám jen sobě zpívám
F6 Emi F G F6 Emi F G7 C
moje snění nic nezmění vím


D7
sám tím nejvíc získám

svému stínu pískám
              F7maj G7
písničku tu kterou znám jen já  sám


Sing - Sing R.A.Dvorský/Libuše Hvížďálková

D       A7     D      A7
Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi
   Hmi     D     E7 A7
tmou nocí pružně běžím pátou míli
D       A7     D      A7
a ti co za mnou běží, ach ti mě chytnou stěží
   Hmi    D     A7 D
vždyť svoboda mé kroky vede k cíli.

   D        D7
Sing-Sing už ležel v tmách
 G      B7
a já jen dýkou mách,
 A7
a kdo může říct, že zahlédnul víc,
   D       G G# A
když přeskočil jsem cely práh.
  D      D7
Mě chránil noci stín,
   G     B7
před jícny karabin
D         A7
třesk jejich ran v dálce zní
D       A7   D G D
dnes mě sladce uvězní dívčí klín.


Po změně svého šatu, já stráži cestu zmatu
než noc ustoupí pobledlému ránu
snad někdo půjde kolem, po úzké cestě polem,
kdo vymění je za mou jistou ránu.


Pak vejdu tichým krokem, k tý holce s modrým okem,
jež na mě bude ve strachu se dívat,
a ze silných ramen, vyšlehne vášně plamen,
a v požáru tom pak ji budu zpívat.

Otcova ukolébavka Josef Grus

waltz

E        H7    E
Můj malý broučku jenom jdi spát
       H7    E
o svojí mámě nechej si zdát
C#7           F#mi
máš jeden z nejdražších darů
H7         E
že můžeš tak klidně spát
C#          F#mi
tvá máma tančí teď v baru
F     E     H7    E   (H+)
cizí muž, možná už, má jí teď rád.


Vdyť já tvou mámu měl tolik rád
víc než svou lásku nemoh jí dát
hvězdu bych snesl jí z nebe
rád pro ní život svůj dám
ještě že dala mi tebe
nocí žít, víno pít - odešla nám.


Odešla máma s půlnoční tmou
já spěchám z rána za prací svou
tvrdě jsi usnul můj synku
nikdy se neprobudíš
mám náruč prázdnou i sklínku
sny mé jdou za tebou, vždyť ty to víš.

Svatba

F#mi       C#mi      F#mi
Jsi hezčí než-li všechny co jsem měl
         C#mi     F#mi
tvý polibky jsou med divokejch včel
   D             E
pojď budem chutnat chvíli lásku než se zvednu
A            C#7
než mi něco řekne abych šel.
Ještě tě mám ve svým náručí
už mě dálka pálí do očí
tak nebreč holka přece to víš, že jsem tulák
A          C#7 E7
u tebe má cesta nekončí

A              Adim A          G# G F#
Já ti přijdu na tvou svatbu hrát, jestli si to trochu budeš přát
Hmi     E7  A    F#mi Hmi D7            E7
já pro tebe nemoh bejt ten pravej, i když nikdo neměl tě víc rád.
A             Adim A           G#   G F#
Kdybych šlapal na Aljašce sníh, holkám zpíval v kastilskejch nocích
Hmi     E7  A  F#mi Hmi D7      E7     A
v neapolskej krčmě ležel zlitej, budu tě mít vzadu ve vočích.

D7              A
Na všech cestách dovím se, že mám se vrátit hned,
  D7             A
že chceš se se mnou pomilovat ještě naposled
  A  A# H7     E7       H7
tak rychle naberu směr podle větru z horskejch úbočí
E7             G9     E7
podle hvězdy, co mi tenkrát spadla do očí.

A             Adim A          G# G F#
Až pak budu na tvý svatbě hrát, třeba se tě ten tvůj bude ptát
Hmi     E7   A  F#mi Hmi D7      E7      A
přiškrceným hlasem tiše řekneš, ňákej tulák odkud ho mám znát.


Já vím, že nikdy nemoh bych ti dát,
o čem si ženský nechávají zdát
chtěj pěknej kvartýr, auto, chajdu, ňáký děti
a chlapa co jim doma bude spát.
Po mým stropě jezdí Velkej vůz,
z louží v lese piju si svůj džus
v mým bejváku někdy sněží, věčně táhne
tak ti zpívám něco jako blues.


Adim	x01212

Říkej mi to potichoučku text Moravec

G       Emi  Ami       D7
Jak je krásný večer, když ty se mnou dlíš
Hmi     Emi  Ami7   D7
hudba zlehka hraje a ty hovoříš
G7          C        Cmi
a já neznám ani jedné z kouzelných vět tvých
G   Emi   Ami7 D7   G   Dmi7 G6 G7
já jen vím, že končí v polibcích.


C         G+  C
Říkej mi to prosím potichoučku
C           D#dim Dmi
že jsem tvoje ze všech jedi - ná
F7maj         Adim  C   E7  Ami
že jen po mně stále toužíš ty můj broučku
D7    Ami7   D7    Ami7 G G7
že v mých loktech ráj tvůj začíná
C         G+ C
říkej mi to prosím neustále
B   C7   Gmi7 C7   F E7 F
že jen mě máš nade všecko rád
F       Ab7      C   A7
že jsem tvoje nejkrásnější a tak dále
Dmi7      Fmi  G7 C
že jen mě chceš věčně milovat.


Adim	xx1212
D#dim	xx1212

Marná sláva

  D        G
Až nad lesem večer do dálky
D       G G# A
uslyším hukot lokálky
   G   A        D A7
marná sláva, zpátky tě nezavolám
D        G
Nemám už slov a nemám sil
D        G G# A
abych tvé kroky zastavil
   G   A         D  D7
marná sláva, už je to tak budu sám
  G       D
jen šátkem z okna zamávej
  G     D
jak se to dělává
  G     D
na oční stíny pozor dej,
            Emi A7
slza tvá je smývá zbytečná
D      G
u ohně hraje trampskej band
D       G G# A
vzpomínky tíží jako cent
   G   A        D
marná sláva, nezbylo na happy end
A        D
nezbylo na happy end.

Dupe na kanapi text Karel "Hergot Charlie" Fleissleber

                  od Staré řeky
           melodie Hawaiská oslavná píseň "Duke Hana Moku"
           na plavce téhož jména.

předehra hraná v baré 10. 8. 7. a 5. pražec
D C Hmi D7

G
Dupe na kanapi, napila se moku
A7
papala i mapy, monokl na oku
D7
na Pepu si Sally masíruje svaly
G    D7   G
až se vrátí z doků.


Dupe na kanapi, soutěží se slonem
zmodraly jí paty, práskla demižonem
dá kilo ke kilu a ve volném stylu
složí ho nelsonem.


C7    G   C7       G G#7
Že mu ji ubalí, až se na zem svalí
A7
třeba že je malý
D      C     Hmi    D7
přestože je kapitánem nabije mu hubu lanem.


Dupe na kanapi, praskly čtyři péra,
že už dneska není, to co bylo včera
několika loky dopila patoky
skočila do stoky.


Námořníka Pepka, špenát neposílí,
váhá jeho lebka,
neboť svaly Sally bijí atomovou energií.

Šátkem zamávej Pavel Sýkora

Gmi
Poslední se soumrak snes

pod kotel uhlí dej
Cmi
neštěkne po tobě ani pes
       D
tak se rozhejbej
D7
na zádi už kapela snů pochod vyhrává
Gmi     Cmi    D7     G
starej Jimmy kapitán z láhve nahejbá.


G          C       G
Šátkem zamávej, tvý zvony v dálce zní,
          A7      D7
šátkem zamávej v tu chvíli poslední
G       H7
tvá loď jménem Willy James
C      H7
dům tvůj jediný
C   C#dim  G    E7
Kolem tebe jen modravá pláň
 A7 D7  G
a tvý zvony zní.


Neříkej, že věčně máš svou hlavu bolavou
jseš mississipskej námořník s kapsou děravou
ve dřevěný boudě tvá holka sedává
u starýho mola, kde na tě volává.

Hvězdy blednou melodie "Saddles singing"/Jaromír Kozel

  E    E6    E    E6
Jó stává se to vždy, když noc tmavá
E    E6  E   E6
tiše jak sova křídly mává
E  E6 E E6    E  E6 E E6
toulám, ve snu se toulám
F#mi       H7
myšlenky mé jsou tažní ptáci
F#mi      H7
kde se objeví, kam se ztrácí
E E6 E E6  E E6 E E6
nevím, já to nevím.

  E    E6    E    E6
Hned kopyta tmou jak tamtam duní
  E    E6    E    E6
laň bílá pít jde ráno k tůni
E  E6 E E6    E  E6 E E6
rosou, třpytivou rosou
F#mi       H7
les tiše píseň svou si šumí
F#mi      H7
hebký mech kroky moje měkce
E E6 E E6  E E6 E E6
tlumí, měkce tlumí
E   A  A6  A
škoda jen každý sen
A6   A   A6  A7
že svůj konec musí mít
     E    E6   E  E6  E E6 E
když jdou všechny hvězdy na nebi spát
E6    F#7  F#  F#7
mohl bych dál krásně snít
F#  F#7   F#   F#7
aspoň kousek štěstí mít
F#   F#mi    H7  F#mi H7
když už osud mi ho nechce dát přece však
E    E6   E   E6
kus noci k ránu ještě zbývá
E      E6   E    E6
zrak můj se zas ke hvězdám dívá
E  E6 E E6  Ab-
zpívám,  tiše zpívám
    F#mi
vím, že svět je přec krásný
H7      F#mi H7     E    E6 E E6 E E6 E E6 E E6 E4
i když hvězdy blednou, hvězdy blednou.

Deštivý den (Some of These Days)

G7 C7 F

    A7      Dmi
Deštivý den, den samé bláto
     A7      Dmi
vyjít si ven, nestojí za to
    D7        G7
ono se zmrzí, odmítat s díkem
     Dmi            C7
za každým druhým rohem pána s deštníkem.
     F7       B
Venku to šplíchá bez ustání
      D7       Gmi
svou hlavu línou dám do dlaní
    B   Fdim   F
nuda mě zmáhá, mé srdce váhá
D7       G7
můj celý život se mnou klouže
C7      F
z bláta do louže.


       A7       Dmi
V ten den kdy déšť z nebe se lil
     A7       Dmi
v mlze se skryl každý můj cíl
     D7       G7
hlava mi klesá, venku se šeří
    Dmi           C7
naproti v rohu myš šramotí u dveří.
    F7      B
Na okno vítr tiše zpívá
      D7       Gmi
mám dát té myšce kousek sýra
    B   Fdim    F
bolí mě játra, zrak ve tmě pátrá
D7        G7
po lahvi, kterou jsem tu včera
C7    F
někde položil.

Tam-tam duní pralesem J. Motl-K. Melíšek/Jos. Stelibský

                fox z operety "Ostrov milování"


Emi           G+ Emi7 Ami     Emi
Až na březích řeky Gangy uvidíte západ barvy karmínu
Ami         Emi   C7      Ami F9 Emi
ze zbořených chrámů uslyšíte zpěvy starých brahmínů.
Emi      G+   Emi7 Ami      Emi
Až zavoní nocí mandlovníky džungle květy zahýří
Ami         Emi    F#7       Bb7 H7
pak si půjdu lehnout na hřebíky jak to dělaj fa-kí-ři.


Emi G+ G A7 C Emi C7      Ami F9 Emi
Zá-ha-dná je to zem tam-tam duní pra-le-sem
H7             Emi
vůně tropů džungle tajemný řád
Emi G+ G A7 C  Emi C7     Ami F9 Emi
tmou ty-gr mi-hne se, kdo má nohy vy-hne se
H7            Emi
tygra nemá za krkem nikdo rád.
D     C     D    D7 F#7 Emi
Z tisíce a jedné noci na oázu padne stín
D    C     D     D7 F#7 Emi
Alibaba, jeho teta a její syn Mu-e-zin.
Emi G+ G A7 C Emi  C7       Ami F9 Emi
Zá-ha-dný je to svět, tam kde vládne Mo-ha-med
H7              Emi
samun, písek, pouště bezedný klín.


Emi       G+   Emi7  Ami        Emi
Slona viděti je velká radost když se v džungli zasnoubí
Ami      Emi     C7      Ami F9  Emi
aby udělal své dámě radost v pralese to roz-trou-bí.
Emi       G+  Emi7  Ami     Emi
Opice tam najde o-pi-čá-ka, tygr statnou tygřici
Ami        Emi    F#7        Bb7 H7
jenom nevím co tam hady láká, kde tam najdou ha-di-ci.


Emi        G+   Emi7  Ami      Emi
Slavný jeden fakir dostal kašel, dal se pohřbít do písku
Ami        Emi    C7     Ami F9  Emi
zda-li se vyléčil, nebo zašel neví nikdo na blíz-ku.
Emi        G+  Emi7  Ami      Emi

čkoliv si velkou práci dali, hledali ho po kašli
Ami       Emi    F#7       Bb7 H7
zapoměli kde ho zahrabali, do dneška ho ne-naš-li.

Malý sen (Dream a little dream of me) Mamas&Papas/J.Kozel


F  E7       Fdim C
Pojď se mnou hvězdy počítat
F   E7    D7
noční vánek zašeptal jak mám tě rád
Bb        Bbmi
zpěv ptáků z javorů tiše zní
F      C+  C
malý sen jen o mě sni.

Noc tmavá, polibek mi dej
v náruč mou pojď a víc mě neopouštěj
jsem sama v noci neklidně spím
F    C+ C#  F
malý sen o tobě sním

D  D6       A7        D    D6  A7
Již hvězdy blednou, nespěchám milý, dál ústa lačná mám
D   D6     A7        D       C#7 C7
vždyť do svítání máme jen chvíli, jen to ti povídá-ám

Sni sladce dokud nevzbudí se den
spi sladce všechny starosti vzal sen
v tvých snech ať již jsou kdykoli
malý sen jen o mě sni.

Dream a little dream of me Mamas and Papas


   F   E7       Fdim  C7
   Stars shining bright above you
   F   E7       D7
   Night breezes seem to whisper "I love you"
   Bb         Bbmi
   Birds singing in a sycamore tree
   F       C+    C7
   Dream a little dream of me.

   Say "Nightie-night" and kiss me
   Just hold me tight and tell me you'll miss me
   While I'm alone and lue as can be
   F       C+  C# F 
   Dream a little dream of me.

   D   D6     A7         D   D6      A7
   Stars fading but I linger on, dear, still craving your kiss
   D  D6     A7           D     C#7 C7
   I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this:

   Sweet dreams till sunbeams find you
   Sweet dreams that leave all worries far behind you
   But in your dreams whatever they be
   Dream a little dream of me.

Sweet Lorrainne

Cliff Burwell/Jiří Suchý

  E    C#7 F#7   H7      C#mi   A7 G#7
1. Slunce rudé když se večer sklání nade strání
           C#7  F#7  H7 
  příhodný čas bude k milování
            E   F#mi7 H7  
  chybíš mi tu sladká Lorein
  E   C#7 F#7   H7      C#mi A7   G#7
  moje vlasy v tuto chvíli ráda hladila si
            C#7   F#7  H7 
  a komu pak je dneska hladíš asi
          E  Hmi7  E7
  rád bych věděl Lorein


  A    C#7  F#mi  A7
R: Dokaváde západ zlatý
  D      C#7 F#mi A7
  nade strání bude plát
  D7     C# C#7 F#7/5 H7
  do té doby bez debaty
  D7      C# C#7 F#7/5 H7
  chci na tebe vzpomínat


  E   C#7 F#7  H7     C#mi  A7 G#7
2. Ale potom až za hory rudé slunce zajde
          C#7  F#7  H7 
  za tebe se jiná dívka najde
         E
  žij si blaze Lorein


F#7/5	xx2312


Alternativní text

1. Ten můj sen je dnes už poslední mou nadějí
  Když nespím slyšel bych však raději
  že tebou nejsem podváděn
  tak sním a hlídám dům jež se snad jednou změní v růží sad
  až z toho čekání jsem dostal hlad
  a zapad vedle ke Flekům

R: Místo krve černýho pí - va
  místo očí buřtguláš
  už mě holu-běn-ko si - vá
  už mě více ne-lá-káš

2. Pryč je sen lepší je co bez tebe prožívám
  jednoho obávám se přece jen
  ať tě zas někde nepotkám

Nobody´s Sweet Heart

Ami7 D7 G

  G        Dmi E7
Už skončil čas dětských dnů
  A7
teď máš sama dost svých snů
D7 Db7 D7 Emi Ebmi Emi
mašličku ve vlasech
   Fmi A7 Ab7 A7    E9 D#7 D7
dnes už nenosíš už seš veliká

   G       Dmi E7
Ty se jen projdeš Perlovkou
  A7
já nemůžu skrýt touhu svou
C    Cmi
rudé rty obočí
G    Dmi6 E7 A7 D7
tvý boky na mě útočí

  G Hmi7 Dmi E7
Tři kila stačí ber
     Ami7    D7    G
vždyť už skončil čas dětských her


Alternativní text

Vašku neskákej do vody  text Ivan Mládek

Do vody Vašku hej
prosimtě po nohou neskákej
protože pod modrou hladinou
je šutr velikej

Do vody neskákej proboha
a nebo tvá chlupatá noha
o kámen se poláme se
no a v sádře to by byla votrava

zachránili jsme ti nohu Vašku
a proto máme u tebe flašku

Monte Carlo

1. V Monte Carlu byl bál
  černý hošík tam hrál
  a měl nejlepší tón
  na svůj saxofón
 
2. Protože černý byl
  měl i nejlepší styl
  pravá blues když zahrál
  tleskal celý sál
 
R: Když večer domů šel
  každý mu záviděl štěstí
  které mu život dal
  Bylo i mnoho žen 
  jenž snilo v srdci svém o něm
  on se jen smál
 
3. Monte Carlo jde spát
  černý hošík jde hrát
  chce mít nejlepší tón
  na svůj saxofón

Lazy River - text Jaromír Kozel

F Abdim D#7 C7 F G7 Bbmi C7
Rovinou, kam zrak můj sotva dohlédne,
F       A7 Bbmi D7
říční proud se líně valí v dál
Gmi     F#dim Gmi
kéž by sebou odnes' i starosti mé
G7         C E7 Eb7 D7
vzal bych kytaru a hrál.

D7           Cmi6 E+ Bb+ D7
Svojí holce nejmilejší, co rád mám,
G7             Emi Ebmi B+ D7
konečně bych řek' že nechci žít už sám
C7 F#dim Gmi Ami Abmi Gmi C7
z chýše dřevěný postavím si prám
F     C7    F F#dim C C#7
kytaru a moji Sally na něj dám.
D7             Cmi6 E+ Bb+ D7
Snad tam dole po proudu kde chtěl jsem žít
G7            Emi Ebmi Dmi G7
najdem místo kde se dobře budem mít
Bb      Hdim F   Cmi6 D7
Proudem tiše hnán, větrem kolébán
G9      C7    F       D7
pluje pomalu náš, tak trochu vratký prám
G9      C7    F
trochu malý, vratký je prám

Sklenice a talířek - Petr Eben

Kutálel se ze dvířek malovaný talířek

kutálel se k potoku notoval si do kroku

tramtarata es ta tá jdu se umýt před vrata

tramta ra ta ta ta tá


Ale pozor z ulice koulí se sem sklenice

navrací se z procházky přeskakuje oblázky

uteč uhni za vrata sklenice ty baňatá

sklenice ty baňatá

Sklenice se zapýří uhni ty zlý talíři

sklínka strachy zapískla bum a cinkly třepy skla

plác jim k tomu u dvířek sklenice a talířek

sklenice a talířek
Hlavní stránka