Akvárium CB 21MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum +2A Jídlo Rybaření Hlavní stránka Akvárium CB 27MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum Jídlo Rybaření

English version

wifimon

Jedná se o monitorovací bash skript, který pracuje v textovém režimu a vypisuje základní informace o všech wifi kartách v systému, které jsou v Managed nebo Master módu a používají hostap nebo madwifi ovladače.
Závislosti : bash, hostap nebo madwifi, iwconfig

Poslední pracovní verze : http://websvn.jablonka.cz/listing.php?repname=wifimon&path=%2Ftrunk%2F#path_trunk_

Jak stáhnout Aktuální verzi z svn: svn co svn://websvn.jablonka.cz/repos/wifimon/trunk wifimon

Verze : 29/3/2009

Verze : 16/3/2006 download wifimon 0.5.6

Verze : 12/9/2005 download wifimon 0.5.5

Verze : 13/6/2005 download wifimon 0.5.4

Verze : 12/6/2005 download wifimon 0.5.3

Verze : 8/4/2004 download wifimon 0.5.2

Verze : 5/10/2003 download wifimon 0.5.0

Verze : 5/10/2003 download wifimon 0.4.9

Verze : 14/8/2003 download wifimon 0.4beta8

Na následující ukázce je vidět že antonin vysílá jen 11M pakety a AP na něj posílá 97% paketů 11M a 2% paketů 2M. Maska a kuba jsou na tom hůře.
wlan2 802.11b ESSID:"CZFree.Net.jablonecka.sv" Mode:Master 
Frequency:2.472GHz 00:60:B3:6A:5E:5F Rate:11Mb/s 
Pocet asociovanych klientu : 3
Tx 01 02 07 90 Rx 08 12 31 48 maska-w2 10.33.2.194 00:40:05:af:4c:3b Signal 11 rx=17714469 tx=17714471 
============    
Tx 00 01 01 98 Rx 55 09 06 30 kuba 00:60:b3:6a:5e:65 Signal 12 rx=17714502 tx=17714502 
=============    
Tx 00 00 00 99 Rx 00 02 00 97 antonin 00:60:b3:6b:10:2c Signal 24 rx=17708765 tx=17690129 
=========================


Verze : 4/8/2003 download wifimon 0.4beta7 od Covexe

Verze : 1/8/2003 download wifimon 0.4beta6

Verze : 16/6/2003 download (tato verze navazuje na verzi z 10/3/2003, z tydýtovi verze plánuju použít věci kolem wds až budu mít kdy to vyzkoušet)
Verze : 22/4/2003 download kterou mi poslal Tydyt
Verze : 10/3/2003 download
Verze : 10/2/2003 download
Verze : 23/1/2003 download
Verze : 6/1/2003 download
Verze : 2/1/2003 download
První verze : 0.1 29/12/2002 download
Licence : GPL
Instalace : cp wifimon /usr/local/bin ; chmod 555 /usr/local/bin/wifimon
Spuštění : wifimon -help wifimon -once -col wifimon -col -wlan2 wifimon -col -oneline wifimon -col -wlan2 -wlan0 -oneline -wlan1 a tak dále ...

CGI skript : download
Jednoduchý příklad použití wifimonu pro výpis pomocí libovolného browseru

Screenshots :
Wifimon screenshot 01 Wifimon screenshot 02 Wifimon screenshot 03

Hlavní stránka