Akvárium CB 21MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum +2A Jídlo Rybaření Hlavní stránka Akvárium CB 27MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum Jídlo Rybaření

English version

CZFree.Net Prosek

Tyto stránky by měly ulehčit domluvu o připojení ke komunitě CZFree.Net hlavně na Proseku samozřejmě i ulehčit nováčkům rozhodování, jestli ano nebo ne.

Důležité

CZFree.Net v poslední době doplácí na to, že nemá pevně definované co je a co není. Množí se pokusy zneužívání jména CZFree.Net různými subjekty a dokonce i pokusy sepsat pravidla definující CZFree.Net tak, aby se do ní "vešli" i lokální ISP a podobné spolky a uskupení. Celé je to založeno na manipulaci s lidmi, kteří nevědí nebo ignorují že svoboda sítě je založena na svobodě jednotlivce, který musí mít všechna práva bez omezení.
Můj názor je, že každý člen v CZFree.Net by měl splňovat následující
  1. Člen vlastní část infrastruktury
  2. Vlastnictví infrastruktury je zdokumentované a tedy i ověřitelné
  3. Vlastněná část infrastruktury je užívána společně s ostatními členy
  4. Člen má v síti pevnou IP z rozsahu 10.0.0.0/8
  5. Každý člen má v síti záznam v DNS
  6. IP adresa se jménem člena je zdokumentovaná a tedy i ověřitelná
Ta pravidla zajistí, že síť bude opravdu v rukou těch co jí užívají a že bude jasně vše o členech dohledatelné. Nemůže tak nastat případ kdy by síť používal někdo kdo se nepodílí na jejím financování a tak na ní parazitoval. Do sítě nepatří anonymní uživatelé o kterých se nic neví.
Můj názor je, že se tím také znemožní působení subjektů které jen "pasou" své nesvéprávné "klienty" v síti a tvrdí jim že jde o CZFree.Net.
CZFree.Net je společenství rovnoprávných a svobodných subjektů. Nejčastěji jde o fyzické osoby ale může jít například i o jakoukoliv formu právnické osoby která svým členům nebere právo rozhodovat o všem co se týká infrastruktury a chodu sítě.
Většina lidí se těmito pravidly řídí. Například na Proseku je vše dokumentované a popsané v connected.czf fóru. Máme tam náklady na vybudování sítě, ip rozsahy, seznam routerů a AP a nevidím jediný důvod proč cokoliv tajit.
Obecně optimální a nejefektivnější (neznamená nejlevnější) řešení lze najít jen s kompletní znalostí a s možností měnit. Jinudy cesta nevede. Tedy aspoň podle mě :)

Finanční řád

1) Infrastruktura CZFree.Net
a) Pokud člen sítě vybuduje na vlastní náklady část sítě, kterou používají i ostatní členové sítě, tak jsou tyto náklady považovány za příspěvek na společnou infrastrukturu sítě.
b) Tento příspěvek musí být dokladovaný tak aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi sítě.
c) Pokud se člen sítě rozhodne část jím vlastněné infrastruktury prodat jinému členu sítě tak se finanční vypořádání provede mezi oběma subjekty a provede se 1b)
d) Vlastník infrastruktury nemusí svou infrastrukturu nikomu prodávat. Je jeho a jen on rozhoduje co s ní bude.
e) Pokud člen sítě z jakéhokoliv důvodu nenajde způsob, jak přispět na část společně užívané infrastruktury, tak se v evidenci infrastruktury vytvoří záznam o tomto faktu. V evidenci financí tedy bude seznam členů kteří dosud nepřispěli na společnou část sítě. V tomto seznamu bude člen do doby než bude možné 1abc)

2) Příspěvky na provoz infrastruktury CZFree.Net
a) Pokud člen sítě provozuje na vlastní náklady část sítě, kterou používají i ostatní členové sítě, tak jsou tyto náklady považovány jako příspěvek na provoz společné infrastruktury.
b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi sítě, pokud člen hradí náklady jen sám.
c) Pokud se člen sítě rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy sítě, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi sítě.
d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude.
e) Pojem "příspěvek na provoz" je spojen jen s platbou za energie spotřebované při provozu společné infrastruktury sítě a nájem prostor pro umístění společné infrastruktury sítě.

3) Poplatky v síti CZFree.Net
a) Při připojení do sítě nelze vyžadovat vstupní poplatek.
b) Za připojení k síti nelze vyžadovat poplatek.
c) Poplatky za služby mezi členy sítě nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi sítě.
d) Poplatky za služby mezi členy sítě, kteří spolu zároveň sdílí náklady na provoz společné infrastruktury, musí být účtovány tak aby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné.
Antény * Konektory a kabely * Linux a xi626 2.4GHz * Linux a Atheros 5GHz
Skeny - záznamy průzkumu signálů
Rozdělení AS v Praze * Fórum Prosek * Fotky a panoramata
Seznam ip rozsahů v naší oblasti
Finance na Proseku
Co dělat když něco nejde
Routování a costy na Proseku
Návod na připojení pro koncové body s Wi*dows

Topologie CZFree.Net v oblasti 10.33.0.0/16

81.31.22.194	sntop
195.250.140.30	jablonecka

Často kladené dotazy