Akvárium CB 21MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum +2A Jídlo Rybaření Hlavní stránka Akvárium CB 27MHz Elektro Hudba Fotky ZX Spectrum Jídlo Rybaření
English version

PC myš


PC myš Tato stránka popíše připojení myši k počítači, komunikační protokol a kódování pohybu myši. Kódování pohybu dvoutlačítkové myši (Microsoft Mouse) se liší od kódování třítlačítkové myši (Mouse System Mouse) a popsáno bude obojí. Veškeré časové průběhy byly odečteny pomocí logického analyzátoru. Literatura jež by popisovala dále uvedené nebyla k dispozici.


Připojení

Je realizováno pomocí standardního sériového asynchronního rozhraní RS232. Používají se dva typy konektorů firmy CANNON s 9 nebo 25 špičkami. Rozmístění jednotlivých signálů je na obr.4.1.1.

Konektor myši
Obr. 4.1.1. Rozmístění signálů myši na špičkách konektorů

Z obrázku je zřejmé, že myš je připojena k počítači pomocí tří signálových vodičů a signálové země. Protože se užívají standardně dvě velikosti konektorů jsou na obrázku uvedeny oba. Napájení elektroniky myši je poněkud neobvykle zajištěno ze signálu TXD, který je během činnosti myši v log.1 (pro RS232 -12V). Signál RTS slouží k inicializaci myši a signál RXD k přenosu dat z myši. Je-li signál RTS v log.1 (pro RS232 -12V) je myš inicializována a pracovat začne až po změně této hodnoty na opačnou. Starší druhy myší (dnes již vymřely a nejspíš je už nekoupíte) využívaly i signál DTR. Asi pro další napájení. Data jsou vysílána standardní rychlostí 1200Bd ve formátu 1 start bit, 8 bitů dat a 1 stop bit.

Komunikační protokol 2 tlačítkové myši (Microsoft Mouse)

Tato myš vysílá při každé změně polohy nebo stisku tlačítek 3 kódy. První obsahuje informaci o stavu tlačítek a směru pohybu. Následující dva obsahují velikost odchylky v ose x a v ose y. Po inicializaci signálem RTS vyšle myš jeden kód ($CD). Tím lze rozlišit typ připojené myši.

Data MS mouse
Obr. 4.2.1. Blok dat 2 tlačítkové myši

V následující tabulce je rozebrán význam jednotlivých bitů.

byte   bit   význam  
1.  0.-1.  směr X (00 ... doprava, 11 ... doleva) 
2.-3.  směr Y (00 ... doprava, 11 ... doleva) 
4.  pravé tlačítko (0 ... OFF, 1 ... ON) 
5.  levé tlačítko (0 ... OFF, 1 ... ON) 
6.-7.  vždy 11 
2.  0.-5.  směr X velikost změny (-32..31) 
6.  vždy 0 
7.  vždy 1 
3.  0.-5.  směr Y velikost změny (-32..31) 
6.  vždy 0 
7.  vždy 1 

Komunikační protokol 3 tlačítkové myši (Mouse System Mouse)

Tato myš vysílá při každé změně polohy nebo stisku tlačítek 5 kódů. První obsahuje informaci o stavu tlačítek. Další dva obsahují velikost odchylky v ose x a y a poslední dva obsahují rychlost změny souřadnic v ose x a y. Po inicializaci signálem RTS myš nevyšle žádný kód.

Data 3 tl. myši
Obr. 4.3.1. Blok dat 3 tlačítkové myši

Následující tabulka popisuje význam jednotlivých bitů v datech 3 tlačítkové myši.

byte   bit   význam  
1.  0.  pravé tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
1.  střední tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
2.  levé tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
3.-6.  vždy 0 
7.  vždy 1 
2.  0.-7.  změna ve směru X (-128..127) 
3.  0.-7.  změna ve směru Y (-128..127) 
4.  0.-7.  rychlost změny ve směru X (-128..127) 
5.  0.-7.  rychlost změny ve směru Y (-128..127) 


Hodně úspěchů Vám přeje Petr Simandl
p21s@hotmail.com
Hlavní stránka

datum poslední změny : 8.1.1999